آرشیو دسته‌بندی: پسوریازیس

اطلاعات در مورد پسوریازیس

پسوریازیس

 نتایج یک بررسی جدید نشان می‌دهد، بیماری پسوریازیس ریسک بروز دیابت نوع دوم را به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهد. پسوریازیس بیماری پوستی مزمن خودایمنی…