Trending

آرشیو دسته‌بندی: تحقیقات داخلی

تحقیقات داخلی در مورد پسوریازیس

تحقیقات داخلی

شروع طرح تحقیقاتی با هدف بررسی تاثیر سلول های بنیادی در درمان پسوریازیس در پژوهشگاه رویان مدیر درمان مرکز سلول درمانی پژوهشگاه…